Svedbergs retningslinjer for databeskyttelse

Svedbergs i Dalstorp AB (herefter ”Svedbergs”/”vi”) respekterer dit privatliv og din ret til at have kontrol over dine personoplysninger. Svedbergs i Dalstorp AB er sammen med dets fuldt ejede datterselskaber (Svedbergskoncernen) dataansvarlig for behandling af personoplysninger og har ansvaret for, at behandlingen sker i henhold til gældende lovgivning.

Nedenfor finder du information om, hvilke oplysninger om dig der behandles, til hvilke formål, retsgrundlaget for behandlingen, hvor længe oplysningerne gemmes, dine rettigheder mv.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi, og hvordan indsamler vi dem?

Svedbergs er helt åbne omkring, hvordan og hvorfor personoplysninger indsamles og behandles. Med behandling menes al håndtering af personoplysninger, som f.eks. indsamling, opbevaring og anvendelse.

Svedbergs behandler hovedsageligt følgende personoplysninger:

  • Navn, personnummer, kontaktoplysninger, adresse, betalingsinformation og historik vedrørende kunder,
  • Navn og kontaktoplysninger for aktive forretningsforbindelser,
  • Navn og kontaktoplysninger for tidligere forretningsforbindelser,
  • Navn, personnummer, ansøgningsdokumenter og kontaktoplysninger for jobansøgere.

    Svedbergs behandler ingen følsomme personoplysninger.

Vi indsamler oplysninger på forskellig vis:

Først og fremmest indsamler Svedbergs personoplysninger direkte fra den registrerede via kundeordrer, telefonkontakter, e-mail, personlige møder eller via websteder og sociale medier. Svedbergs indsamler i visse tilfælde oplysninger fra andre end den registrerede, eksempelvis fra alment tilgængelige kilder og fra tredjepart i form af kontaktlister eller oplysninger fra kreditoplysningsfirmaer.

I de tilfælde hvor Svedbergs indsamler oplysninger fra andre end den registrerede, får den registrerede besked om behandlingen så hurtigt som muligt, og senest inden for en måned efter at oplysningerne er indsamlet.

Formålene med Svedbergs behandling af personoplysninger

Indgåelse og opfyldelse af aftalerelationer

Svedbergs behandler personoplysninger i forbindelse med forberedelse af aftaler (potentielle kunder, leverandører eller samarbejdspartnere) samt til administration og opfyldelse af indgåede aftaler (nuværende og tidligere kunder, leverandører og samarbejdspartnere).

Personoplysninger om kunder, der er privatpersoner, behandles for at opfylde Svedbergs forpligtelser i henhold til aftalen med den registrerede som f.eks. håndtering af betaling, levering samt håndtering af reklamations- og garantisager.

Personoplysninger om forretningsforbindelser registreres for at opretholde kontakten. Behandlingens retsgrundlag er Svedbergs legitime interesse i at opretholde forretningsrelationer og for at kommunikere med de registrerede. Svedbergs vurderer som udgangspunkt, at denne interesse går forud for de registreredes interesse i at beskytte deres personlige integritet. Personoplysningerne vil udelukkende blive behandlet til det tiltænkte formål, og kun så længe den registrerede er en forretningsforbindelse til Svedbergs.

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig, for at Svedbergs skal kunne afgive tilbud og opfylde forpligtelser i henhold til aftalen.

Rekruttering

Svedbergs behandler personoplysninger, som indhentes i forbindelse med rekrutteringsprocedurer.

Det kan forekomme, at personoplysninger behandles i computersystemer hos virksomheder og organisationer, som Svedbergs har et nært forhold til og samarbejder med i rekrutteringsprocessen. Personoplysningerne vil blive opbevaret af Svedbergs og dennes samarbejdspartnere i den periode, det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af rekrutteringsproceduren.

Under rekrutteringsproceduren får ansøgeren mulighed for at give samtykke til, at Svedbergs gemmer personoplysningerne med henblik på kommende rekrutteringsbehov. Ansøgeren kan når som helst tilbagekalde et sådant samtykke. Hvis den registrerede ikke længere giver samtykke til, at Svedbergs behandler personoplysningerne i forbindelse med kommende rekrutteringsprocedurer, slettes oplysningerne.

Markedsføring

Svedbergs behandler e-mailadresser for at gennemføre direkte markedsføring af selskabets produkter. Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er Svedbergs legitime interesse i at opretholde forretningsforbindelser og kommunikere med den registrerede som en forretningsforbindelse. Svedbergs vurderer som udgangspunkt, at denne legitime interesse går forud for den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke behandles. 

Udvikling og forbedring af Svedbergs produkter og tjenester

Svedbergs behandler korrespondance og tilbagemeldinger vedrørende selskabets produkter og tjenester. Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er Svedbergs legitime interesse i at kunne udvikle og forbedre selskabets produkter og tjenester samt til statistikformål og kvalitets- og miljøarbejde.

Svedbergs vurderer som udgangspunkt, at denne interesse går forud for den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Behandlingen sker i henhold til gældende lovgivning og indebærer, at personoplysninger ikke gemmes i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen. Svedbergs sletter løbende personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som de er indsamlet til.

Visse informationer kan blive gemt længere, eftersom det er nødvendigt pga. andre lovkrav, som f.eks. bogføringsloven.

Den samme personoplysning kan blive gemt flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at en oplysning, som er blevet slettet fra et system, fordi den ikke længere er nødvendig, stadig kan findes i et andet system, hvor den gemmes i henhold til et andet retsgrundlag eller til et andet formål, hvor personoplysningen stadig er nødvendig.

Under alle omstændigheder gemmes dine oplysninger aldrig i længere tid, end hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger.

Hvem udleverer vi dine oplysninger til?

Svedbergs kan dele personoplysninger med Svedbergs databehandlere. Svedbergs databehandlere behandler personoplysninger på vegne af Svedbergs og i henhold til Svedbergs anvisninger. Svedbergs har databehandlere, som håndterer transporter og leverancer, markedsføring og IT-tjenester.

Svedbergs har skriftlige aftaler med selskabets databehandlere. Ifølge disse aftaler garanteres sikkerheden for de personoplysninger, som behandles, og databehandleren forpligter sig til at følge Svedbergs sikkerhedskrav og øvrige krav vedrørende international overførsel af personoplysninger.

Svedbergs kan dele personoplysninger med selskaber inden for vores egen koncern for at kunne levere vores tjenester og produkter. Det betyder, at også de har behov for visse oplysninger om dig som kunde.

Svedbergs kan dele personoplysninger med entreprenører, underleverandører og forhandlere til administrative formål vedrørende kunder og kontaktpersoner samt til markedsføring af Svedbergs produkter. Hvis en sådan deling sker, er de selskaber, som tager imod oplysningerne, dataansvarlige for personoplysningerne.

Disse parter må dog ikke anvende dine personoplysninger til andre formål end til at levere tjenesten eller produktet, eller på de betingelser som vi angiver.

Svedbergs sælger aldrig nogle personoplysninger til andre med henblik på direkte markedsføring eller lignende formål. Derudover udleverer Svedbergs kun oplysninger, hvis en ufravigelig lov kræver det, eller den registrerede har givet samtykke til det.

Dine rettigheder

Den registrerede har i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger ret til at anmode om et såkaldt registerudtræk med information om, hvilke personoplysninger Svedbergs behandler om den registrerede. Anmodninger om dette skal ske skriftligt og være underskrevet af den registrerede personligt for at undgå uberettiget adgang til personoplysninger.

Den registrerede har desuden ret til når som helst at forlange, at Svedbergs retter, spærrer eller sletter den registreredes personoplysninger.

I de tilfælde hvor Svedbergs i henhold til loven har pligt til fortsat at gemme personoplysningerne, kan oplysningerne kun spærres.

Den registrerede har når som helst ret til at framelde sig vores nyhedsbrev eller udsendelse af direkte markedsføring. Dette kan ske via et link i meddelelsen eller ved at kontakte Svedbergs. Svedbergs vil i så fald ophøre med at behandle den registreredes personoplysninger til dette formål.

Til sidst i dette dokument finder du Svedbergs kontaktoplysninger, som du kan anvende, hvis du vil gøre dine rettigheder gældende.

Du har normalt ret til at udøve dine rettigheder omkostningsfrit. Hvis anmodningen er åbenlyst ubegrundet eller urimelig, kan vi dog enten opkræve et rimeligt gebyr eller vælge ikke at imødekomme anmodningen.

Svedbergs besvarer anmodninger fra dig uden ugrundet ophold og normalt inden for en måned. Hvis der kræves yderligere tid, eller vi af en eller anden grund ikke kan imødekomme din anmodning, vil vi informere dig om dette. Vi kan også forlange yderligere information fra dig, hvis det kræves, for at vi skal kunne bekræfte din identitet og sikre, at det er dig og ikke en anden, som forsøger at få adgang til eller kontrol over dine personoplysninger.

Klager

Hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning, eller at dine rettigheder ikke respekteres af os, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside finder du yderligere information om fremgangsmåden.

Cookies

Svedbergs hjemmeside benytter cookies, hvilket er små tekstfiler, som gemmes på din computer. Vi kan ikke se nogle personlige oplysninger om dig via de cookies, vi indsamler. Vi anvender cookies, for at hjemmesiden skal fungere på en sikker måde og for at forbedre din brugeroplevelse.

Vi anvender forskellige typer af cookies:

  •  Sessionscookies gemmes midlertidigt på din computer, når du besøger Svedbergs websted, for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt under dit besøg, og de fjernes lige så snart du lukker din browser.
  • Permanente cookies gemmes på din computer og hjælper vores hjemmeside med at genkende din IP-adresse ved næste besøg for at gøre dit besøg nemmere. Permanente cookies bliver liggende på din computer, indtil du fjerner dem.
  • Førstepartscookies gemmes på din computer af Svedbergs, i forbindelse med at du besøger vores hjemmeside.
  • Tredjepartscookies (cookies til markedsføring)Svedbergs samarbejder med andre virksomheder, der hjælper os med vores markedsføring, eksempelvis gennem bannerannoncering. Det betyder, at disse virksomheder kan anvende permanente cookies eller sessionscookies, for at vi skal kunne give dig relevant og personliggjort indhold på andre kanaler, baseret på hvordan du har anvendt vores websted. F.eks. på sociale medier, i søgemaskiner og annoncenetværk.

Du kan læse mere om, hvordan de respektive virksomheder arbejder med annoncering nedenfor:  

Blokering eller sletning af cookies

Du kan altid ændre dine browserindstillinger eller enhedsindstillinger for at blokere eller slette cookies. Visse dele af webstedet er dog afhængigt af cookies for at fungere korrekt, og funktionen kan blive hæmmet, hvis du opsætter browseren til ikke at acceptere cookies

Ændring af retningslinjerne for databeskyttelse

Svedbergs kan ændre disse retningslinjer for databeskyttelse. En sådan ændring vil blive annonceret på vores websted www.svedbergs.dk  

Kontaktoplysninger

Svedbergs i Dalstorp AB
Verkstadsvägen 1
S-514 63 Dalstorp, Sverige
Telefon: +46 (0)321 53 30 00
E-mail: gdpr@svedbergs.se

Svedbergs

Internet Explorer understøttes ikke som browser. Besøg meget gerne vores website via en anden browser